Mestar yrityksenä

Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Mestar tuottaa palveluja kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti kaupunkikonsernin eri palvelualueille ja yksiköille. Mestarin suorittama työ perustuu tilaajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, joissa on määritelty tehtävät, laatutasot sekä toimenpideajat. 

Päätoimeksiantajia ovat:

  • Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
  • Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
  • Kuopion Vesi
  • Kuopion Energia
  • Tilakeskus
  • Muut kaupunkiorganisaatioon kuuluvat yksiköt
 

Mestarin vuotuinen liikevaihto on noin 30 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee vakituisesti noin 200 henkilöä. Lisäksi palveluksessa on sesonki- ja kausiluonteisesti yli 100 määräaikaista, koululaista tai työllistettyä työntekijää.