• Talvikunnossapito
  • Lumen poiskuljetus ja kuormaus tehdään kustannustehokkaasti ja nopeasti linkoamalla.
  • Kesäaikainen kunnossa- ja puhtaanapito
  • Ajoratamaalaukset sekä liikennemerkkien kunnossapito

Tärkeimmät referenssimme

  • Hoidettavia liikenneväyliä Kuopion alueella yhteensä
  • Ajoradat 287 km
  • Kevyenliikenteenväylät 174 km
  • Jalkakäytävät 100 km

Kuopiossa asukastyytyväisyysmittausten mukaan talvikunnossapito on hoidettu valtakunnan kärkitasolla.