• Katujen, teiden, väylien, torien sekä satama- ja laiturialueiden saneeraus ja rakentaminen
  • Vesihuollon rakentaminen
  • Maankaatopaikan ylläpito
  • Erikoistyöt: mm. louhintatyöt ja kiveystyöt

Tärkeimmät referenssimme:

  • Saaristokaupungin asuinkadut, viimeisimpänä Rautaniemen ja Ala-Pirtin alue
  • Viemäreiden siirtolinjat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle
  • Pihlajalaakson meluseinän rakentaminen, ST-urakka